Nieuw project vestiging SIA-MPL in Brescello (Reggio Emilia).

SIA-MPL zet zich jaar na jaar in voor de ontwikkeling van nieuwe projecten en de invoering en verbetering van de reeds bestaande projecten, met het oog op de voltooiing en uitvoering ervan op middellange/lange termijn.

Onze eigen technici die zich bezighouden met het onderzoek en de ontwikkeling, baseren zich niet alleen op de haalbaarheidsstudies van nieuwe producten en de overweging van betekenisvolle aanpassingen en evoluties aan de bestaande artikelen. Ze leggen zich vooral toe op het afstemmen van onze productieprocessen op de beste en meest recente technologieën die beschikbaar zijn.

De activiteit van SIA-MPL berust op de noodzaak steeds nieuwe projecten voor de dag te brengen om de  interne knowhow van het bedrijf voortdurend te vergroten en zich op de markt te kunnen blijven aanbieden als ideale partner voor de ontwikkeling van om het even welk product van gelast wapeningsnet.